1. ந.வயிரவன்பட்டி
2. இரணியூர்
3. அரியக்குடி
4. தமிழ்தாய் திருக்கோயில்
5. திருக்கோஷ்டியூர்
6. இளையாத்தாங்குடி
7. சிவகங்கை அரண்மனை
8. காளையார் கோவில்
9. வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம்
10. குன்றக்குடி
11. கொல்லங்குடி
12. பிரான்மலை
13. காரைக்குடி கொப்புடைய நாயகி அம்மன் கோயில்
14. திருப்புவனம்
15. மருதுபாண்டியர்கள் நினைவிடம் காளையார்கோவில்
16. நாட்டரசன் கோட்டை
17. திருப்பத்தூர்