பிள்ளையார் பதிப்பகம்

பிள்ளையார் பதிப்பகம்

ஸ்ரீகற்பக விநாயகர்பதிகம்

மதுரை மு,கோவிந்தசாமி ஐயர்

கற்பக விநாயகர் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி

காரைக்குடி ராம,சொ,சொக்கலிங்க ஐயா

வாடாமலர் மங்கை பதிகம்

மருதீசர் பதிகம்

ஸ்ரீ கற்பக விநாயக பதிகம்

கிருஷ்ணய்யர்

தேசிவிநாயக ஒருபா ஒருபது

சா.கணேசன்