பூஜைகளின் நேரம்

1. திருவந்தல் - காலை மணி- 6.00 முதல் 06.30 வரை
2. காலசந்தி - காலை மணி- 08.30 முதல் 09.30 வரை
3. உச்சிகாலம் முற்பகல் மணி - 11.30 முதல் - 12.00 வரை
4. சாயரட்சை மாலை மணி - 05.00 முதல் 06.30 வரை
5. ஆர்தசாமம் இரவு மணி- 07.45 முதல் 08.30 வரை

கோயில் திறந்திருக்கும் நேரங்கள்

காலை மணி - 6.00 முதல் மதியம் 01.00 வரை
மாலை மணி - 04.00 முதல் இரவு 08.30 வரை

POOJA BOOK  TO PHONE NO : 04577-264240-264241-264182-264797.

கார்த்திகை மாதம் ஐயப்ப பக்தர்கள் கோயில் நடை காலை 6.00 மணி முதல் இரவு 08.30 வரை திறந்திருக்கும். மார்கழி மாதம் திருப்பள்ளி எழுச்சியின் பொது அதிகாலை மணி - 04.00 முதல் இரவு 08.30. வரை திறந்திருக்கும் தைபூசம் வரை கோயில் காலை முதல் இரவு வரை திறந்திருக்கும்